Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17.), na temelju članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18.), članka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br.05/19.), članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 04/18.) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 04/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf