Prema javnom pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije općina Kloštar Ivanić je ostvarila sredstva za tri EU projekta:

  1. Energetska obnova zgrade Općine Kloštar Ivanić u iznosu 327.967,91 kn
  2. Dječji vrtić „Proljeće“ rekonstrukcija i dogradnja u iznosu 1.341.195,56 kn
  3. Rekonstrukcija dijela ulice Čemernica Lonjska u iznosu 83.341,73 kn

Sufinanciranje je odobreno u visini 60% vlastitog učešća u EU projektu sukladno javnom pozivu i indeksu razvijenosti.

Prijave su bile 2. srpnja 2019. po sistemu najbrži prst, te su 6. rujna 2019. donesene odluke o sufinanciranju.