Općina Kloštar Ivanić u suradnji sa Zagrebačkom županijom vrši program kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije kroz mjeru označavanja pasa (mikročipiranja), i u tu svrhu Zagrebačka županija je dodijelila Općini Kloštar Ivanić 10.000,00 kuna.

Dodijeljenim sredstvima Općina Kloštar Ivanić financira stanovnicima Općine Kloštar Ivanić besplatno mikročipiranje pasa koje će vršiti Veterinarska stanica Križ kojoj se mogu obratiti krajnji korisnici.