Povodom  obilježavanja  Dana  pada  Vukovara ,

17.11.2019. (nedjelja) Odbor  za  branitelje  Općine  Kloštar  Ivanić,  Udruga specijalne policije  RIS  i  HVIDRA  Kloštar Ivanić, organiziraju  paljenje  svijeća u Vukovarskoj  ulici u Kloštru Ivaniću u čast Vukovaru- gradu heroju.

Istog dana u 17,30 sati ispred  pučkog  doma u Kloštru  Ivaniću  biti će  okupljanje  svih  zainteresiranih  građana  i  branitelja,  koji će u 18,00 sati u  koloni  predvođeni  ratnom  zastavom  krenuti  iz  centra Kloštra  Ivanića  prema  Vukovarskoj  ulici  na  paljenje svijeća  duž  cijele  ulice  u  čast  sjećanja  na  žrtve  Vukovara. 

U 20,00 sati istog dana u pučkom domu u Kloštru Ivaniću, braniteljske Udruge organiziraju domjenak (podjela graha) za sve sudionike i učesnike paljenja svijeća u Vukovarskoj ulici u Kloštru Ivaniću.                                                                                             

                                                   Općina Kloštar Ivanić