Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koji će se održati dana 10.03.2020. g. (utorak)  s početkom u 15:30 sati u izmještenom uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić – područni objekt vrtića.

                                                  D n e v n i    r e d:

  1. Rasprava o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o Izvješću o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu i donošenje Zaključka,
  3. Rasprava o prijedlogu Odluke o uređenju prometa na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  4. Rasprava o prijedlogu Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama – kanalizacijskim sustavom u Ulici kralja Tomislava i naselju Ščapovec sa uređajima za biološko pročišćavanje i donošenje Zaključka,
  5. Rasprava o prijedlogu Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Grad Ivanić-Grad i donošenje Zaključka,
  6. Razno