Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, koji će se održati dana 09.03.2020 g. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u izmještenom uredu  Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana1, dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić- područni objekt vrtića. 

D n e v n i   r e d:

1.Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području  

    prirodnih nepogoda za 2019. Godinu.  

2. Razmatranje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za  

    2020. Godinu.

3. Razno.