Projektom Nije svaki otpad smeće! provode se izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za građane na području Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar-Ivanić i Općine Križ. Predviđenim aktivnostima u trajanju od 20 mjeseci cilj je podignut razinu svijesti stanovništva o važnosti sprečavanja nastanka otpada i njegovog odvojenog prikupljanja, ponovne uporabe predmeta, te kompostiranje organskog otpada iz kućanstva. Ukupno 10 izobrazno-informativnih aktivnosti usmjereno je na opću populaciju te specifično na djecu vrtićke i školske dobi, obitelji, mladež, kao i na strane turiste, a provodit će se kroz različite komunikacijske i medijske kanale – tiskane materijale, radijske emisije, internet i tematska događanja.

Cilj projekta je kroz provedbu projektnih aktivnosti djelovati na smanjenje količine stvorenog otpada na projektnom području, te povećanje recikliranja i ponovne uporabe na najveću moguću razinu. Provedbom predviđenih izobrazno-informativnih aktivnosti bit će obuhvaćena cjelokupna populacija Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar-Ivanić i Općine Križ. Komunikacijskim planom projekta posebno su identificirane i izdvojene sljedeće ciljne skupine prema kojima će biti usmjerena izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom: svi građani, djeca predškolske dobi, djeca školske dobi, obitelji s djecom, turisti. Provedba planiranih projektnih aktivnosti učvrstit će stav u javnosti da učinkovito obrazovanje o održivom gospodarenju otpadom traje cijeli život, stvoriti osjećaj odgovornosti građana za zbrinjavanje otpada od lokalne do globalne razine, te osigurati među građanima prepoznavanje problema zbrinjavanja otpada kao svojeg problema, kao i poticati poduzimanje odgovarajućih mjera u vlastitim kućanstvima. Kao rezultat provedbe planiranih izobrazno-informativnih aktivnosti očekuje se primjetna pozitivna promjena u razini svijesti građana na projektnom području koja će se ogledati i u porastu količina odvojeno prikupljenog otpada i to za 10-15% u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta.

Ukupna vrijednost projekta:

  • 515.604,31 kuna

Iznos koji sufinancira EU (85%):

  • 438.263,66 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

  • 01.10.2018. – 30.7.2020.

Bojanka .pdf

Brošura .pdf

Letak .pdf