Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 02.11.2020.g. (PONEDJELJAK) s početkom u 16:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I.kat.