Saziva se sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 06.11.2020. ( petak ) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

  1. Razmatranje prijava za dodjelu stipendija za šk. god. 2020./21., utvrđivanje prijedloga liste,
  2. Razno.