Općina Kloštar Ivanić  i Ministarstvo pravosuđa i uprave potpisali su Sporazum sukladno kojem je Općina Kloštar Ivanić  uključena u sustav e-Novorođenče. Ovim Sporazumom Općina Kloštar Ivanić  omogućuje roditeljima podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta prilikom prijave rođenja djeteta u nadležnom Matičnom uredu ili prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče.

 

Prilikom prijave rođenja djeteta kod matičara, matičar će upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći povodom rođenja djeteta te da roditelji mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje tog prava. Ukoliko roditelji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje naknade sukladno Odluci o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području  Općine Kloštar Ivanić, nakon podnošenja zahtjeva matični ured će putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti zahtjev Općini Kloštar Ivanić  na rješavanje.

 

Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenče omogućeno je i prilikom upisa djeteta putem sustava e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče.

 

Ova dodatna usluga sustava e-Građani uvelike će olakšati roditeljima te će, umjesto da skupljaju dokumentaciju i fizički je predaju u Općinu od sada, u samo nekoliko klikova moći predati i taj zahtjev. Roditelji neće više morati skupljati potrebnu dokumentaciju i osobno je predavati, nego će moći sve učiniti na jednom mjestu prilikom prijave djeteta. Kroz uslugu e-Novorođenče prijavljuju rođenje djeteta putem interneta iz udobnosti doma, uz elektroničku osobnu iskaznicu i čitač pametnih kartica. Roditelji automatski mogu zatražiti i jednokratnu novčanu naknadu od HZZO-a, kao i novčanu potporu svoje općine ili županije.

 

Ukoliko imate pitanja ili nejasnoća vezano uz predaju Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta kroz uslugu e-Novorođenče možete nazvati Općinu Kloštar Ivanić, Jedinstveni upravni odjel na broj telefona 01/ 2892-341 ili na mail: lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr ili Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji Ispostava Ivanić-Grad

Trg Vladimira Nazora 1, Ivanić-Grad

matičar: tel: 01/2831-160