Prijašnjih godina je po dva puta godišnje provođena akcija sakupljanja i odvoženja smeća s terena općine Kloštar Ivanić u organizaciji načenika općine Željka Filipovića i komunalne redarke Marije Kušar. Zajedno s vrijednim ljudima iz Mjesnih odbora i drugim poštovateljima čistog prirodnog okruženja u čišćenju su sudjelovali i članovi LD-a Srndać Kloštar Ivanić. 

Godine 2020.- te, zbog korone, izostala su veća okupljanja, pa zajedničke akcije nisu obavljene. Ali, ipak, briga za okoliš u kojem živimo i imamo namjeru mi i naši potomci živjeti nije prestala. Zato je lovačko društvo Srndać sukladno ugovoru s općinom Kloštar Ivanić nastavilo rad na očuvanju prirode na način koji je bio primjeren nastalim zdravstveno-sigurnosnim uvjetima.

Lovci su nastavili stalnu ekološku akciju na način da su, pojedinačno, sakupljali otpad i smeće po lovištu te ga odnosili u kontejnere za zbrinjavanje.

Najvažniji dio eko akcije je edukacija lovaca i svih posjetitelja i prolaznika teritorijem općine, naročito onih koji žele pogledati, pročitati, upamtiti i primjeniti natpise  sa mudrim mislima i izrekama temeljenih na dugogodišnjem iskustvu i znanstvenim spoznajama.

Naime lovci su izradili i postavili drvene ploče po općinskom području na ulazima u šumu, raskrižjima i sjenici Debeli Rast. Kako su se prije korone, po lijepom suhom i sunčanom vremenu, sakupljale ekipe dobrovoljaca te, potom, razmilile po kloštarskim terenima od Lipovca i Čemernice do Sobočana, od Obreške do šume Čret, tako su i sada u prosincu lovci u zimskim odijelima i čizmama organizirali se i postavili lijepe i stručne natpise. Bušili su zemlju, postavljali čvrste stupove i pričvršćivali ploče.

Vidljivo je, iz slika, da su natpisi rađeni prema lako razumljivom hrvatskom govoru, prihvatljivi u svakodnevnom životu. Radove su obavili operativci iz lovačkog društva pod vodstvom predsjednika Matije Šepeca. Smišljanje i odabir natpisa te lokaciju postavljanja obavili su Matija Šepec i Stjepan Hren. Najvažniji dio radova t.j. obradu drveta, sušenje i bojanje te pisanje natpisa preko šablone obavio je dokazani majstor za natpise Stjepan Markuš. Ujedno je sa pomoćnicima Vinkom Filipovićem i Milom Matovinom obavio i dio postavljanja ploča. Ostale natpise postavili su lovci Ivica i Tomislav Majdek, Dalibor Dovranić, Mario Fugaš, Zlatko Jerković i Josip Mijaković.

Sjenicu Debeli Rast su lovci LD-a Srndać izgradili 2005. g. kao trajno spomen obilježje, do nedavno, najstarijem Hrastu na Otoku Ivaniću. Ona je baza za lovačka okupljanja u šumskim lovovima, a ujedno, služi i kao sklonište, odmorište i zabavište za šumarske radnike, mladež i sve putnike, izletnike i namjernike, naročito za stanovnike općine Kloštar Ivanić.

Ove, 2020.- te g. lovci su ju malo obnovili. Naime, na natpisnim pločama su, od atmosferkih djelovanja, izblijedila slova, pa su ih ponovo izgravirali i obojili.

Da bi objekt bio dobro tretiran i održavan napravili smo mu i, u lovačkom stilu, napisan Kućni red.

Poznato je da je na cijelom Otoku Ivaniću već niz godina zbrinjavanje otpada i smeća odlično organizirano, tako da svako domaćinstvo ima kantu za smeće i vreće za odvajanje najčešćeg otpada papira i plastike za reciklažu. Za zajednički i eventualni višak otpada u svakom selu su Zeleni otoci s kontejnerima za papir, staklo, plastiku i baterije.

Sakupljači metala stalno kruže po ulicama i selima otkupljujući metale i akumulatore. Ivakop svake godine, uz aktivnu najavu, organizira odvoz krupnog otpada. Tvrtka u Ivanić Gradu, na poziv, dolazi u kućanstva po stare televizore, računala i sav ostali elektronsku otpad. Isto tako moguće je zbrinjavanje kemikalija.

Uginulu stoku uz telefonsku narudžbu može se dati odvesti u kafileriju, ili, zakopati u zemlju. Otok Ivanić poljoprivredni je kraj pa se biljni otpad ne smatra smećem već se može lako pretvoriti u vrijedno kompostno gnojivo. Znači, sve su mogućnosti za neštetno zbrinjavanje svih mogućih otpada.

Kad se sagleda silna briga službi za zbrinjavanje otpada i zakonske obaveze kao i obaveza plaćanja koju su dužni plaćati svi, bez obzira dali otpad stavaljali u kante i vreće ili ga razbacivali, nema potrebe da se otpad odnosi u prirodu, da se izljevanjem kanistera s naftnim derivatima zagađuje vodotokove, da se spaljivanjem gume i plastke truje sebe i susjede, da se u šumi ostavlja staklo i metale kao vječite opasne oštre bodeže.

Važna je suradnja općine Kloštar Ivanić s lovačkim društvom Srndać koje gospodari lovištem na skoro cijelom području općine Kloštar Ivanić i manjim dijelom Ivanić Grada u kojem je općinsko vodstvo prepoznalo ozbiljne i odgovorne sudionike u očuvanju okoliša. 

Ovom edukacijskom akcijom, koja nije izravno čišćenje nego je priziv svijesti i poziv na nezagađenje, nastojimo svojim djelovanjem i učenjem naših potomaka, kolega, susjeda, poznanika i svih drugih razvijati pozitivnu potrebu i naviku za očuvanje kvalitetnog života u zdravoj, lijepoj i čistoj prirodi. Nastojimo da nam svaki dan na svakom mjestu bude zadovoljstvo u čistom zelenom okruženju

Napisao, pripremio: Stjepan Hren