Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, koji će se održati elektroničkim putem do dana 17.02.2021. g. (SRIJEDA) do 12:00 sati. 

 

D n e v n i   r e d :

 

1. Rasprava o Izvješću o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka

2. Razno.