Na temelju ukazane potrebe saziva se Sjednica Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koja će se održati elektroničkim putem do dana 17.02.2021. g. (srijeda) do 12:00 sat. 

 

D n e v n i    r e d:

 

  1. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. – 2019. godine i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka,
  3. Rasprava o Izvješću o lokacijama i količinama otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kloštar Ivanić u 2020. godini i donošenje Zaključka,
  4. Razno.