Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati elektroničkim putem do dana 17.02.2021. g. (SRIJEDA) do 12:00 sati.

 

D n e v n i    r e d:

 

  1. Rasprava o prijedlogu Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o Izvješću o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu i donošenje Zaključka,
  3. Razno.