Općina Kloštar Ivanić će u suradnji sa tvrtkom EDUCIRAJME.COM svim zainteresiranim maturantima s područja općine Kloštar Ivanić omogućiti korištenje Web aplikacije ePripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme  za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet.

ePripreme omogućuju  Korisnicima da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo)  povežu na  aplikaciju kojom dobivaju pristup:

  • Stvarnim ispitima iz prijašnjih godina
  • Svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni)
  • Interaktivnoj osobnoj statistici
  • Neograničenog korištenja

Ključne karakteristike aplikacije ePriprema jesu sljedeće:

  • Lako korištenje-ispiti u obliku kvizova
  • Svi predmeti-više i niže razine, ljetni i jesenski rokovi
  • Natjecanje-uspoređivanje rezultata sa ostalim maturantima koji koriste aplikaciju
  • Rezultati-ispis postotka svih riješenih ispita.

 Da bi se aplikacija stavila na korištenje Korisniku, mole se svi zainteresirani maturanti  da ispunjavanjem obrasca obave prijavu Općini Kloštar Ivanić  za korištenje iste. Prijava se može obaviti putem e-mail adrese: [email protected] ili osobnom dostavom na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, a  najkasnije do 10.03.2021. godine radi omogućavanja  pristupa aplikaciji.