Srijeda, 17 Veljača 2021

Općina Kloštar Ivanić će u suradnji sa tvrtkom EDUCIRAJME.COM svim zainteresiranim maturantima s područja općine Kloštar Ivanić omogućiti korištenje Web aplikacije ePripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme  za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet.

ePripreme omogućuju  Korisnicima da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo)  povežu na  aplikaciju kojom dobivaju pristup:

Ključne karakteristike aplikacije ePriprema jesu sljedeće:

 Da bi se aplikacija stavila na korištenje Korisniku, mole se svi zainteresirani maturanti  da ispunjavanjem obrasca obave prijavu Općini Kloštar Ivanić  za korištenje iste. Prijava se može obaviti putem e-mail adrese: nacelnik@klostar-ivanic.hr ili osobnom dostavom na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, a  najkasnije do 10.03.2021. godine radi omogućavanja  pristupa aplikaciji.