Petak, 12 Ožujak 2021

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 15.03.2021.g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

D n e v n i    r e d:

  1. Razmatranje zahtjeva za dodjelu jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja, utvrđivanje prijedloga za isplatu;
  2. Razno.