Pozivaju se oštećenici koji su pretrpjeli štetu uzrokovanu mrazom na poljoprivrednim kulturama, da prijave štetu općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Šteta se prijavljuje isključivo na propisanom obrascu PN u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 29 travnja 2021. godine.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, prijava štete (obrazac PN) dostavlja se isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu:  lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr, a iznimno se može predati u sandučić pošte na ulazu zgrade Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić.

Obrazac prijave .pdf