Danas je predan zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela za izgradnju novog objekta DVD-a Kloštar Ivanić, kao prvi korak k ishođenju građevinske dozvole i pristupanju izgradnje samog objekta.

Objekat je proširenje i dogradnja starog, koji je u potpunosti prilagođen za funkcioniranje moderne vatrogasne postrojbe, te su ispunjeni svi uvjeti za uredno obavljanje vatrogasne službe.

Projektnu dokumentaciju financijski je podržala Zagrebačka županija sa 98.000,00 kn, te se nalazi u bazi projekata županije.

Pročelje

Tlocrt prizemlja

Tlocrt kata

Geodetska situacija postojećeg/budućeg stanja