Danas je izvođač uveden u posao, i time su započeli radovi na izgradnji nastavka pješačke staze i oborinske odvodnje od ul. Josipa Kozarca, do ul. Crveni kip.

Posao vrijedan 2.718.555,00 kn (sa PDV-om) Općina Kloštar Ivanić ugovorila je sa domaćim poduzećem Kloštar Gradnja, dok nadzor vrši poduzeće koje je ujedno i projektiralo ovu pješačku stazu.

Radovi započinju sa pripremnim radovima, što uključuje iskolčenje trase, lociranje postojećih instalacija i dopremu materijala kao i privremene regulacije prometa, te molimo prolaznike da obrate pozornost na novu regulaciju prometa kako nebi došlo do nezgode.