Četvrtak, 24 Lipanj 2021

Potpisan je ugovor sa izvođačem radova na izgradnji nove javne rasvjete na obilaznici Kloštar Ivanić (od kružnog toka Vinogradske ulice, do semafora u ul. Kralja Tomislava) i dijela ul. Stjepana Radića.

Rok završetka radova je 90 dana od dana uvođenja u posao, dok planirani početak radova je 01.07.2021.g.

Molimo prolaznike za razumijevanje, te ukoliko su u mogućnosti da koriste okolne pravce za vrijeme trajanja radova kako bi se izbjegle neželjene situacije.