Petak, 25 Lipanj 2021

Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 29.06.2021. g. (UTORAK) s početkom u 08:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

                                                             D n e v n i   r e d :

  1. Rasprava o prijedlogu Poslovnika Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  2. Razno