Na temelju članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 23.08.2021. godine donosi Odluku o subvencioniranju troškova  prijevoza željeznicom i autobusom studentima s  područja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf