Temeljem članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112.  i 114. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 23.09.2021. godine (četvrtak), s početkom u 16:00 sati – u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1.

 

Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

 1. Aktualni sat   
 2. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA       ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

            Izvjestitelj: direktor g. Tomislav Masten,

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Sanja Radošević

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktor g. Dražen Hlad

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: direktorica gđa. Radojka Šporer,

 1. Razmatranje Izvješća o radu knjižnice Kloštar Ivanić za 2020. godinu i donošenje Zaključka,

Izvjestitelj: ravnateljica gđa. Senka Kušar Bisić

 1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje siječanj - kolovoz 2021. godine i donošenje Zaključka.

Izvjestitelj: načelnik g. Marin Grgić

 

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kloštar Ivanić na projekt rekonstrukcije vatrogasnog doma Kloštar Ivanić, unutar Mjere 07 „Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu,

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić:
 1. Odbor za financije i proračun
 2. Socijalno vijeće
 3. Odbor za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova,
 4. Fond za poljoprivredu
 5. Odbor za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija
 6. Komisija za dodjelu javnih priznanja i suradnju sa JLP(R)S RH I drugih država
 7. Odbor za branitelje
 8. Odbor za kulturu i turizam

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja

 1. Rasprava o prijedlogu i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić,

predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanja

 1. Razno