Saziva se Sastanak Odbora za odgoj i obrazovanje i dodjelu stipendija koji će se održati dana 05.10.2021. ( utorak ) s početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22.

D n e v n i    r e d:

           

  1. Rasprava o raspisivanju Natječaja za  dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,

2.   Razno.