Ponedjeljak, 11 Listopad 2021

Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 13.10.2021.g. (SRIJEDA) s početkom u 15:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

D n e v n i    r e d:

 

  1. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba u 2021. g. i donošenje Zaključka,
  2. Razmatranje zahtjeva za dodjelu jednokratnih pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja, utvrđivanje prijedloga za isplatu;
  3. Razno.