Općina Kloštar Ivanić je  putem Javnog poziva  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iskazala interes za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabavila spremnike za svoje stanovništvo.

Nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti, koje će koristiti komunalno poduzeće  Ivakop

U tijeku je distribucija spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona i otpadne plastike.

Spremnici (plavi i žuti) su dopremljeni za sada u dva mjesna odbora za naselja Čemernicu Lonjsku i Križce.

U Križcima su isti i distribuirani zahvaljujući pomoći mjesnog odbora.

Spremnici za Čemernicu Lonjsku nalaze se u vatrogasnom domu te ih korisnici mogu preuzeti u dogovoru sa mjesnim odborom ili Općinom Kloštar Ivanić.

U četvrtak 11.11.2021. planirana je isporuka za naselje Ščapovec i Ščapovečku ulicu od strane djelatnika Ivakopa, razvoženjem od vrata do vrata. 

Distribuirani spremnici će se početi koristiti sa novom godinom prema rasporedu komunalnog poduzeća, odnosno do kraja godine se i dalje koriste vreće za odvajanje otpada.

Ostali termini isporuke spremnika biti će objavljeni naknadno.