Saziva se sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić, koji će se održati dana  06.12.2021. godine (PONEDJELJAK ) u 14:00 sati u prizemlju Pučkog doma Kloštar Ivanić. 

DNEVNI  RED:

  1. Rasprava o prijedlogu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o prijedlogu Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i donošenje Zaključka,
  3. Rasprava o prijedlogu Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima i donošenje Zaključka,
  4. Rasprava o Planu vježbi za 2022. godinu Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  5. Razno