Obaviještavamo građane u socijalno zaštitnoj potrebi, djecu čiji su roditelji u socijalnoj potrebi, osobe s invaliditetom i osobe preko 90. godina života na području Općine Kloštar Ivanić da će se božićno - novogodišnji paketi dijeliti u vremenu od 10.12. do 13.12.2021.