Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 24.01.2022. g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15:00 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, vijećnica, I. kat.

  1. Odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2022. godini temeljem raspisanog natječaja, i donošenje Zaključka,
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka
  4. Rasprava o izvršenju po pojedinim mjerama Program potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2021. g. i donošenje Zaključka
  5. Razno.