Temeljem članka 34. i 37. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i članaka 112., 114. i 116. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 32/21) saziva se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 27.01.2022. godine (četvrtak), u periodu od 10:00 do 17:00 sati elektroničkim putem.Sukladno članku 121. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća.

 

D n e v n i  r e d :

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Kloštar Ivanić

      predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop d.o.o.

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju iz naselja Ščapovec i pripajanja naselju Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju iz naselja Ščapovec i pripajanja naselju Lipovec Lonjski

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju iz naselja Križci i pripajanja naselju Čemernica Lonjska

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdvajanju iz naselja Križci i pripajanja naselju Bešlinec

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o granicama naselja na području Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o granicama jedinica mjesne samouprave

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br. 4183/2, 4251/2, 4251/3, 4251/4, 4339/5, 4339/6 i 4363/2 sve u k.o. Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom o imenovanju direktora društva

Predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga

Predlagatelj: grupa građana

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: općinski načelnik