Poštovani mještani Općine Kloštar Ivanić

Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije dostavio je zahtjev da se  žurno dostave podaci o smještajnim kapacitetima na području Općine Kloštra Ivanić radi prihvata i smještaja izbjeglica iz Ukrajine.

Prijaviti smještaj možete svaki radni dan u vremenu od 08:00 sati do 14:00 sati na broj telefona: 01/2892-341 ili putem e-mail ispuniti tablicu i dostaviti na  mail: lidija.zubatovic@klostar-ivanic.hr 

Smještajni kapaciteti - Općina Kloštar Ivanić .pdf