Sastanak Socijalnog vijeća će se održati dana 10.03.2022.g. (ČETVRTAK) s početkom u 15:30 sati u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat. .pdf