Obavještavamo Vas da je tvrtka „Binđo“ d.o.o., sukladno Ugovoru sa Hrvatskim vodama ovlaštena za obavljanje poslova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje kao i preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području 9 koje obuhvaća i područje Općine Kloštar Ivanić.

Radovi se odnose na košnju i održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina kao i građevina za osnovnu i melioracijsku odvodnju I., II., III. i IV. reda.

Više na poveznici   .pdf