Javno otvaranje Ponuda
pristiglih na

Javni  natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić,
KLASA: 320-01/22-01/02, URBROJ: 238-14-01-22-2,

objavljen na službenim internetskim stranicama www.klostar-ivanic.hr te na oglasnoj ploči

Općine Kloštar Ivanić dana 21. ožujka 2022. godine,

provest će se u

srijedu 04. svibnja 2022. godine, od 18:00 sati, u sali Pučkog doma Kloštar Ivanić,

prizemlje, Trg sv. Ivana 1, 10312 Kloštar Ivanić.

Na javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će vršiti otvaranje omotnica i utvrditi njihov
sadržaj.