Saziva se sastanak Komisije  za izbor i imenovanja koji će se održati dana 07.09.2022. g. (srijeda) s početkom u 15:45 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

D n e v n i   r e d :

  1. Rasprava o podnesenoj ostavci na dužnost predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o prijedlogu za imenovanje predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  3. Razno.