Na temelju ukazane potrebe saziva se Sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koja će se održati dana 07.12.2022. g. (SRIJEDA) s početkom u 15:15 sat, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat. 

 

D n e v n i    r e d:

 1. Rasprava o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. g. i donošenje Zaključka,,
 2. Rasprava o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. g. i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. g. i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. g. i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i donošenje Zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 7. Rasprava o prijedlogu Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka ,
 8. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona i donošenje Zaključka,
 9. Rasprava o prijedlogu Odluke o grobljima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 10. Rasprava o prijedlogu Odluke o cijeni grobljanskih usluga na mjesnim grobljima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 11. Rasprava o Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika te donošenje Zaključka,
 12. Razno.