Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji će se održati dana 09.12.2022. g. (PETAK) s početkom u 14:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

 

                                                             D n e v n i   r e d :

 

 1. Rasprava o prijedlogu Odluke o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 2. Rasprava o prijedlogu I. izmjena Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2021. – 2023. godina i donošenje Zaključka,
 3. Rasprava o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga i donošenje Zaključka,
 4. Rasprava o prijedlogu Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 5. Rasprava o prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 6. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija i donošenje Zaključka,
 7. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabava Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 8. Rasprava o prijedlogu Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 9. Rasprava o prijedlogu Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 10. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona i donošenje Zaključka,
 11. Rasprava o prijedlogu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 12. Rasprava o prijedlogu Odluke o grobljima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 13. Rasprava o prijedlogu Odluke o cijeni grobljanskih usluga na mjesnim grobljima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
 14. Razno.