SlikaTrinaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić održati će se dana 12.10.2010. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, školska 22, I. kat.

Sukladno članku 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić prije utvrđivanja dnevnog reda izvršiti će se usvajanje zapisnika 12. sjednice Općinskog vijeća.

Za 13. sjednicu predložen je sljedeći dnevni red :

- Aktualni sat

1. Rasprava o Izvješću o rezultatima poslovanja za 2009. g. IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad, donošenje zaključka
2. Rasprava o Izvješću o rezultatima poslovanja za 2009. g. IVAKOP d.o.o. Ivanić Grad, donošenje zaključka
3. Rasprava o Izvješću o poslovanju Obiteljskog radija za 2009. g., donošenje zaključka
4. Razmatranje prijedloga Odluke o sudjelovanju korisnika (roditelja/staratelja) u cijeni Programa Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, davanje suglasnosti na istu
5. Donošenje odluke o osnivanju Poduzetničke zone Lipovec
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje I – VI. mjesec 2010. godine
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2010 – 30.06.2010. g.,
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2010.g.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2010. god.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2010. god.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2010. god.
12. Razmatranje prijedloga Odluke o koeficijentima za izračun plaća službenicima i namještenicima Upravnog odjela, donošenje odluke
13. Razno.