UputeNa temelju članka 19. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić i Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora, Općinsko izborno povjerenstvo dana 17.10.2008. g. donijelo je OBVEZATNE UPUTE o broju članova vijeća mjesnih odbora i o potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu te o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić

A) Utvrđuje se da mjesni odbori na području Općine Kloštar Ivanić, prema podacima iz prethodnih izbora imaju broj birača kako slijedi:

1. Mjesni odbor Bešlinec – 291 birača
2. Mjesni odbor čemernica Lonjska – 234 birača
3. Mjesni odbor Donja Obreška - 110 birača
4. Mjesni odbor Gornja Obreška – 104 birača
5. Mjesni odbor Kloštar Ivanić – 3197 birača
6. Mjesni odbor Krišci – 190 birača
7. Mjesni odbor Lipovec Lonjski – 294 birača
8. Mjesni odbor Predavec – 221 birača
9. Mjesni odbor Sobočani – 413 birača
10. Mjesni odbor Stara Marča – 112 birača
11. Mjesni odbor Ščapovec – 137 birača.

B) Polazeći od članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar Ivanić te članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić kao i Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora, utvrđuje se da mjesni odbori trebaju birati slijedeći broj članova vijeća:

1. Mjesni odbor Bešlinec – 5 članova
2. Mjesni odbor čemernica Lonjska – 5 članova
3. Mjesni odbor Donja Obreška – 3 člana
4. Mjesni odbor Gornja Obreška – 3 člana
5. Mjesni odbor Kloštar Ivanić – 11 članova
6. Mjesni odbor Krišci – 3 člana
7. Mjesni odbor Lipovec Lonjski – 5 članova
8. Mjesni odbor Predavec – 5 članova
9. Mjesni odbor Sobočani – 5 članova
10. Mjesni odbor Stara Marča – 3 člana
11. Mjesni odbor Ščapovec – 3 člana.

C) Polazeći od članka 10. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić i članka 1. Pravila za izbor članova vijeća mjesnih odbora , utvrđuje se da , kad birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa i to:
- do 200 birača – 10 potpisa
- od 200 do 1000 birača – 20 potpisa
- preko 1000 birača – 30 potpisa.

D) Kandidiranje i provedba izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić, provoditi će se uz korištenje odgovarajućih obrazaca, i to:

- OBRAZAC 1. - prijedlog liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora

- OBRAZAC 2. - prijedlog nezavisne liste kandidata za članove vijeća mjesnih odbora

PRILOG UZ OBRAZAC 2 – popis birača koji podržavaju NEZAVISNU LISTU ZA IZBOR čLANOVA VIJEćA MJESNIH ODBORA

- OBRAZAC 3. – očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora

- OBRAZAC 4. – izjava o prihvaćanju dužnosti člana Općinskog izbornog povjerenstva

- OBRAZAC 4/1 – izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

- OBRAZAC 5. – rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva

- OBRAZAC 6. – rješenje o imenovanju biračkog odbora

- OBRAZAC 7. – rješenje o određivanju biračkog mjesta

- OBRAZAC 8. – glasački listić za izbore za kandidacijsku listu članova vijeća mjesnih odbora

- OBRAZAC 9. – zapisnik o radu biračkog odbora

- OBRAZAC 10. – zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

E) Obrasci iz toč. 1. ovih Obvezatnih uputa mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić.

F) Ove Obvezatne upute objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić i oglasnim pločama mjesnih odbora.