SlikaTemeljem članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić i članka 17. i 36. Statuta Općine Kloštar Ivanić, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 10. sjednici održanoj dana 04.12.2008. g. donijelo je ODLUKU o dodjeli stipendija u šk. godini 2008/2009.

 

I.

Utvrđuje se da je po raspisanom natječaju za dodjelu stipendija u školskoj godini 2007/2008. zaprimljeno 12 zahtjeva za stipendiranje učenika i 12 zahtjeva za stipendiranje studenata.

 

II.

Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija u šk. god. 2008/2009., a protekom roka za pismene prigovore na prijedlog liste, utvrđen je konačni prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija u šk. god. 2008/2009., shodno toč. III. ove Odluke.

 

III.

Kao potpora za redovno školovanje u šk. godini 2008/2009., dodjeljuju se stipendije redovnim

 

- UčENICIMA:

 

1 ROBERT GRGIć, Sobočani, Naftaplinska 7, šk. primj. umj. i dizajna, 4. razr. 17,24 bod.

2. ANAMARIJA PEH, Bešlinec, Duga ul. 61., Sr. šl. I. švear, Gimn., 4. razr. 15,85 bod.

3. ANEL čAJIć, Ul. Sv. Duha 48., Sr. šk. I. švear, 4. razr. 15,60 bod.

4. MATEJA POKAS, Lipovec L. 89., Sr. škola I. švear, Gimn., 4. razr. 14,21 bod.

5. MARIJA KATALENIć, Naftaplinska 28., Kl. Ivanić, Upr. i birotehn. škola, 2. r. 13,75 bod.

6. TAJANA TOMIčIć, Vukovarska 33., Sr. šk. I. švear, Gimn., 4. razr. 11,60 bod.

7. KRISTIJAN VASILJ, školska 25., Kl. Ivanić, Sr. škola I. švear, Gimn. 3. razr. 10,55 bod.

8. ANTONELA BUJANIć, S. Radića 128, Sr. šk. I. švear, Gimn., 4. razr. 9,60 bod.

9. KRISTINA šILIPETAR, čem. Lonjska 83., Sr. škola I. švear, ekon., 3. razr. 8,71 bod.

10. TOMISLAVA VILUS, Bešlinec, Duga ul. 7., Sr. škola I. švear, ekon. 3.razr. 6,64 bod.

 

- STUDENTIMA:

 

1. ANA PAVANIć, Predavec, M. Gupca 16., Edukac.- rehabil. fak, 4. g. 22,80 bod.

2. BOŽICA TUTIć, Bešlinec, Duga ul. 29, šum. fak., apsolvent 22,10 bod.

3. MAJA FILIPOVIć, St. Marča, đ. Žugaja 2., PMF biologija, 3. g. 17,00 bod.

4. IVONA MARKUš, Lipovec L. 132., Filoz. fak., 4. g. 14,60 bod.

5. IVICA šIMIć, 2 A Vin. odvojak 2, Kl. Ivanić, FER, 4. g. 25,70 bod.

6. RENATA BAGARIć, II a Vin. odv. 17, Ekon. fak., 4. g. 22,40 bod.

7. VLATKA GOLUB, Lipovec L. 100., Filoz. fak., 3. g. 19,70 bod.

8. ANTONIJA PRGOMET, Sobočani, Vinogr. 40., Fak. kem. inž. i tehnolog., 2. g. 19,40 bod.

9. MARIN VASILJ, Kl. Ivanić, školska 25., Građ. fak., 3. g. 18,70 bod.

10. KATARINA BILANDŽIć, Bešlinec, Duga ul. 4., Učiteljski fak., 3. g. 18,50 bod.

 

IV.

Mjesečna stipendija iznosi 400,00 kn za učenike i 730,00 kn za studente, a isplaćuje se za razdoblje od 01.09.2008. do 31.12.2008. godine, te od 01.01.2009. do 30.06.2009 godine.

 

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.