Slikačast nam je pozvati Vas na Božični koncert KUD-a "Kloštar" koji će se održati u Pučkom domu u Kloštar Ivaniću 13. prosinca 2008. u 19.30 sati.

 

 

Na Božičnom koncertu nastupaju:

KUD "KLOšTAR"

  • Folklorna skupina
  • Tamburaška skupina
  • Pjevačka skupina "Angeline"

GOSTI:

  • KUD "POSAVAC" Kaniža
  • Djeca Osnovne škole "BRAćE RADIćA"
  • Djeca dječjeg vrtića "PROLJEćE"