SlikaDan općine Kloštar Ivanić 20. lipnja 2009. biti će obilježen na svečani način.