SlikaOpćina Kloštar Ivanić subvencionirati će mjesečne karte prijevoza željeznicom i autobusom redovnim studentima i učenicima koji stanuju na području Općine Kloštar Ivanić, a putuju svakodnevno do mjesta školovanja.

Općina Kloštar Ivanić participirati će u subvencioniranju prijevoza željeznicom i autobusom u iznosu od 100,00 kn u cijeni mjesečne pokazne karte. Subvencija vrijedi od 01. listopada do 31.12.2009. Za ostvarivanje prava na subvenciju, studenti su dužni priložiti potvrdu o redovnom školovanju, potvrdu o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice.


Subvencija prijevoza za učenike I, II, III i IV razreda srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić, a redovno su upisani u srednju školu na području Zagrebačke županije, Grada Zagreba ili Republike Hrvatske, odnosi se na iznos učeničke mjesečne pokazne karte za određenu liniju javnog prijevoza za mjesec rujan, listopad, studeni i prosinac 2009. godine od mjesta prebivališta do škole. Općina Kloštar Ivanić subvencionirati će 25% iznosa cijene mjesečne pokazne karte.


Općina Kloštar Ivanić će s prijevoznicima koji obavljaju poslove javnog prijevoza ugovorom urediti međusobne odnose, prava i obveze te otvrditi iznos subvencije po učeniku u odnosu na određenu liniju za period do 31.12.2009. godine.