SlikaNa području Općine Kloštar Ivanić organizira se odvoz glomaznog otpada. Odvoz glomaznog otpada organiziran je u razdoblju od 18.11.2009. do 24.11.2009. godine.

 

 

Otpad se prikuplja u sljedećim naseljima i pripadajućim ulicama, prema navedenom rasporedu:

  • 18.11.2009. Stara Marča, Obreška Donja, Obreška Gornja i Bešlinec
  • 19.11.2009. Križci, čemernica i Predavec
  • 20.11.2009. Kloštar Ivanić
  • 23.11.2009. Ščapovec i Lipovec Lonjski
  • 24.11.2009. Sobočani

Molimo Vas da glomazni otpad:

  • iznesete na prikladan prostor ispred svoje kuće ili stambenog prostora, na mjesto dostupno kamionima
  • iznesete do 07.00 sati ujutro navedenog dana
  • posebno razvrstate glomazni otpad na metalni otpad, autogumedrveni i ostali otpad

Građani koji žive u ulicama u kojima nije moguć pristup velikim kamionima dužni su svoj glomazni otpad iznijeti do glavne ulice ili najbližeg mjesta pogodnog za pristup kamionima za odvoz.

NE VOZI SE: građevinski otpad (šuta), tekući otpad, opasni otpad, otpad iz gospodarske djelatnosti, komunalni otpad i sitni otpad.