SlikaOpćinsko izborno povjerenstvo Općine Kloštar Ivanić obavještava sve koji su zainteresirani za rad u biračkim odborima na području Općine Kloštar Ivanić na predstojećim izborima za predsjednika Republike Hrvatske da dođu u Upravni odjel Općine Kloštar Ivanić i popune prijavu. Prijavu možete ispuniti svakim radnim danom do zaključno 04.12.2009. u vremenu od 08.00 do 15.00 sati.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kloštar Ivanić podsjeća na odredbe članka 20. Zakona o izboru predsjednika RH koje određuju da:
- član biračkog odbora kao i zamjenik člana može biti samo osoba koja ima biračko pravo (navršeno 18 godina života)
- članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke