SlikaTemeljem članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić i članka 16., 33. i 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 17.12.2009. g. donijelo je ODLUKU o dodjeli stipendija u šk. godini 2009/2010.

 

I.
Utvrđuje se da je po raspisanom natječaju za dodjelu stipendija u školskoj godini 2009/2010. zaprimljeno 14 zahtjeva za stipendiranje učenika i 9 zahtjeva za stipendiranje studenata.

II.
Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija u šk. god. 2009/2010., a protekom roka za pismene prigovore na prijedlog liste, utvrđen je konačni prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija u šk. god. 2009/2010., shodno toč. III. ove Odluke.

III.
Kao potpora za redovno školovanje u šk. godini 2009/2010., dodjeljuju se stipendije redovnim

- UčENICIMA:

1. MARIJA HEGOL, Vinogradska 11, Kloštar Ivanić, Sr. šk. I. švear, Gimn., 3. razr. 20,00 bod.
2. PETRA šINJOR, Križci 30, Sr. šk. I. švear, ekon. 4. razr. 14,00 bod.
3. CHRISTIJAN DODIG, II Gran. odv., Sobočani, Teh. šk. Ruđer B., 2. razr. 11,00 bod.
4. ANDRIJANA KATALENIć, Naftaplinska 28., Kloštar Ivanić, Sr. šk. za med sestre, Vinogradska, 2. razr. 11,00 bod.
5. TONKA MARKIć, J. Badalića 23., Kl. Ivanić, Sr. škola I. švear, 2. r. 10,00 bod.
6. KRISTIJAN VASILJ, školska 25., Kl. Ivanić, Sr. škola I. švear, Gimn. 4. razr. 8,00 bod.

- STUDENTIMA:

1. RENATA BAGARIć, II a Vin. odv. 17, Ekon. fak., 5. g. 24,60 bod.
2. MAJA FILIPOVIć, St. Marča, đ. Žugaja 2., PMF biologija, 4. g. 22,86 bod.
3. NIKOLINA PETRAK, Luke Baretine 7, Učiteljski fakultet 3.g. 19,40 bod.
4. DINKA MARKIć, J. Badalića 23, Ed. reh. fak. 2.g., 18,76 bod.
5. IVONA MARKUš, Lipovec L. 132., Filoz. fak., 5. g. 18,60 bod.
6. LUKRECIJA šPOLJAR, S. Radića 18, Kat. Bog. fak., 2.g. 15,32 bod.
7. IVICA šIMIć, 2 A Vin. odvojak 2, Kl. Ivanić, FER, 5. g. 27,93 bod.
8. ANTONIJA PRGOMET, Sobočani, Vinogr. 40., Fak. kem. inž. i tehnolog., 3. g. 21,82 bod.
9. MARIN VASILJ, Kl. Ivanić, školska 25., Građ. fak., 4. g. 21,06 bod.

IV.
Mjesečna stipendija iznosi 350,00 kn za učenike i 630,00 kn za studente, a isplaćuje se za razdoblje od 01.09.2009. do 31.12.2009. godine, te od 01.01.2010. do 30.06.2010. godine.

V.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.