SlikaOpćina Kloštar Ivanić subvencionirati će mjesečne karte prijevoza željeznicom i autobusom redovnim studentima i učenicima koji stanuju na području Općine Kloštar Ivanić, a putuju svakodnevno do mjesta školovanja. U nastavku obavijesti možete pročitati odluke donesene 04.01.2010. vezano uz subvencioniranje učenika i studenata u 2010. godini.

 

I

Općina Kloštar Ivanić subvencionirati će mjesečne karte prijevoza željeznicom i autobusom redovnim studentima koji stanuju na području Općine Kloštar Ivanić, a putuju svakodnevno do mjesta školovanja.

Općina Kloštar Ivanić participirati će u subvencioniranju prijevoza željeznicom i autobusom u iznosu od 100,00 kn u cijeni mjesečne pokazne karte.

Subvencija vrijedi od 01. siječnja 2010. godine do31. srpnja 2010.

II

Za ostvarivanje prava iz točke I. ove Odluke, studenti su dužni priložiti potvrdu o redovnom školovanju u akedemsku godinu, potvrdu o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

Svrha i cilj ove Odluke na razini srednjeg obrazovanja je subvencioniranjem prijevoza poticati, motivirati i omogućiti što većem broju učenika srednjih škola s područja Općine Kloštar Ivanić uspješno stjecanje srednjoškolskog obrazovanja, te tako pridonjeti porastu obrazovanosti na području Općine Kloštar Ivanić kao osnovnog preduvjeta za brži razvoj Općine Kloštar Ivanić.

Ujedno će se na taj način rasteretiti obitelji slabijeg imovnog stanja, te mladeži Općine Kloštar Ivanić omogućiti kvalitetniji život i školovanje.

V

Ova Odluka odnosi se na učenike I, II, III i IV razreda srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić, a koji su redovno upisani u srednju školu na području Zagrebačke županije, Grada Zagreba ili Republike Hrvatske, a svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta u školu i vraćaju se kući, koristeći pritom sredstva javnog prijevoza.

VI

Subvencija prijevoza odnosi se na iznos učeničke mjesečne pokazne karte za određenu liniju javnog prijevoza za mjesece veljaču, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2010. godine od mjesta prebivališta do škole.

Općina Kloštar Ivanić neće subvencionirati prijevoz učenika srednjih škola za mjesec siječanj 2010.

Općina Kloštar Ivanić za mjesec veljaču subvencionirati će 50 % iznosa mjesečne pokazne karte iz prethodnog stavka

Općina Kloštar Ivanić za mjesec ožujak, travanj, svibanj i lipanj subvencionirati će 25 % iznosa cijene mjesečne pokazne karte iz prethodnog stavka.

Općina Kloštar Ivanić neće subvencionirati javni prijevoz učenicima čiji roditelji/skrbnici ostvaruju pravo na dječji doplatak, odnosno učenicima koji ostvaruju pravo na besplatni prijevoz po nekoj od drugih osnova.

VII

Općina Kloštar Ivanić će s prijevoznicima koji obavljaju poslove javnog prijevoza ugovorom urediti međusobne odnose, prava i obveze, te utvrditi iznos subvencije po učeniku u odnosu na određenu liniju za period od 01.02.2010. do kraja školske godine 2009/2010.

VIII

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u Proračunu Općine Kloštar Ivanić.

IX

Početak provedbe ove Odluke je 01.veljače 2010. godine (vezano za učenike srednjih škola).