SlikaGrađani i pravne osobe čije se nekretnine nalaze uz javne površine dužni su prema odluci o komunalnom redu izvršiti sljedeće:
- pokositi travu i drugo samoniklo raslinje uz javne površine
- urediti živice i ograde od ukrasnog raslinja
- očistiti grabe i bankine od trave, mulja i otpadnog materijala
- obrezati visoka stabla
- očistiti propuste na kolnim i pješačkim ulazima od mulja

Također, shodno odluci županijske skupštine Zagrebačke županije, vlasnici, korisnici i posjednici vrtova, građevinskog i poljoprivrednog zemljišta i šuma te javnih površina, dužni su sa svojih površina redovito uklanjati i uništavati ambroziju.
Zbog nepostupanja po ovom nalogu komunalnni redar je ovlašten predložiti pokretanje prekršajnog postupka te izricati mandatne kazne u iznosu od 50 kn do 1000 kn.