SlikaNa Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2010. / 2011. objavljen u javnom glasilu pristiglo je 40 prijava koje su odgovarale uvjetima Natječaja i tri prijave koje su evidentirane, no ne i zaprimljene – jer nisu odgovarale uvjetima natječaja.

 

 

 

Temeljem članka 9. i 10. Pravilnika o upisu djece formirana je komisija za djece u sastavu:

1. Sanela đura – predsjednik
2. Vlatka šilipetar – član
3. Maja Vecko – član
4. Nevenka Brcko – član
5. Romana Kesegić – član
6. Grozdana Jakovljević – član
7. Ana Pavelić – Tremac – član (opravdano odsutna)

Komisija se sastala 15. lipnja 2010. godine u 9:00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić. Komisija je obradila sve zaprimljene prijave s pripadajućom dokumentacijom te utvrdila da pet prijava nema potpunu dokumentaciju.
Nakon obrada svih prijava utvrđeno je bodovno stanje te su u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić od prvog rujna 2010. godine, točnije u slijedeću pedagošku godinu, 2010. / 2011., primljena slijedeća djeca:

1. Mihael Riđan – 125 bodova
2. Tea Ždero – 115 bodova
3. Filip Ždero – 115 bodova
4. Jan šipuš – 110 bodova
5. Patrik Bradić – 100 bodova
6. Ema Sokolovski – 95 bodova

Temeljem broja bodova iz članka 6. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, sastavljena je lista čekanja za djecu koja nisu primljena u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić:

1. Matija Pavlinić – 95 bodova
2. Iva Pavlinić – 95 bodova
3. Matea Kukec – 95 bodova
4. Ivan Klarić – 90 bodova
5. Leo Brezovečki – 90 bodova
6. Vanesa Hržina – 90 bodova
7. Antonela Hržina – 90 bodova
8. Dominik Dević – 90 bodova
9. Karlo Kukec – 85 bodova
10. Adam Brcko – 85 bodova
11. Emanuel Lučić – 85 bodova
12. Noel Brcko – 85 bodova
13. Juraj Hranitelj – 85 bodova
14. Petar Marjanović – 80 bodova
15. Luka Renić – 80 bodova
16. Veronika Bunjevac – 80 bodova
17. Ela Buković – 80 bodova
18. Ema Marjanović – 70 bodova
19. Sara Martinčević – 40 bodova
20. Noemi Bulešić – 35 bodova
21. Kristijan Butući – 35 bodova
22. Adrian Jovanović – 20 bodova
23. Rafael Jovanović – 20 bodova
24. Dalibor Koščević – 15 bodova
25. Hana Pavun – 15 bodova
26. Lana Pavić – 10 bodova
27. Noa Jozić – 10 bodova
28. Lidija Iljkić – 10 bodova
29. Ema đerek – 5 bodova
30. Sara Jagodić – 5 bodova
31. Dora Rastić – 5 bodova